Dożynki

W tym roku dopilnowaliśmy, aby Prostynia była widoczna w czasie obchodów dożynek gminnych.

Przygotowanie wieńca dożynkowego okazało się niemałym wyzwaniem.


Konkurencja była duża, a nie mieliśmy doświadczenia.  

Przygotowaliśmy też, po raz pierwszy w powojennej historii Prostyni stoisko dożynkowe.


Drużyna dożynkowa spisała się na miarę czwartego miejsca.

Całość wypadła chyba nieźle.  Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy Prostyni są dumni.

Impreza wakacyjna

Również w tym roku zrobiliśmy na  placu rekreacyjnym w Prostyni kolejną sąsiedzką imprezę integracyjną.  Było ognisko, była biesiada, było dobre towarzystwo.Ognisko płonęło do godzin wieczornych.


Znów przyszedł maj, a z majem bzy...

 Prostynia tonie w bzach.  Najstarsi mieszkańcy mówią, że dawniej było ich jeszcze więcej. Jest okazja, żeby podziękować właścicielom tych okazałych roślin.  Dzięki Wam nasza miejscowość jest piękniejsza, a wszyscy przechodnie mogą choć przez chwilę pobujać w liliowych chmurach kwiecia.


 Są oczywiście i białe obłoki... Może warto posadzić kilka bzów na naszym placu rekreacyjnym?  Byłoby ładnie, a przy tym nawiązalibyśmy do tradycyjnego wizerunku naszej wsi.


Można podziwiać u nas różne kolory, formy, wielkości i zapachy, ale wszystkie mają magiczną moc wywoływania uśmiechu na twarzach.

Można też tradycyjnie poszukać pięcio- i sześciopłatkowych kwiatków, które należą do rodziny czterolistnej koniczynki...


Ale upłynie jeszcze wiele wody w strumieniach, zanim te najmłodsze krzaczki bzu dorosną do wielkości swoich starszych pobratymców.

Incydent kryminalny

W Prostyni miał ostatnio miejsce incydent kryminalny. 


Bocian, rezydujący na terenie naszej miejscowości, dokonał bestialskiego aktu porwania ropuchy mieszkającej w jednym z ogródków.  Zginęła seniorka ropuszego rodu. Na wieść o wakacie na stanowisku ochrony w ogrodzie podnoszą głowy roje meszek. 

W sprawie złożono noty protestacyjne.  Na udzielającego azylu bocianowi nałożono kontrybucję w postaci bukietu bzu.


Nasz plac rekreacyjny ładnieje


Nasz plac rekreacyjny przeszedł wiosenną kurację. 

Uzdolniona plastycznie sąsiadka odnowiła szyld, który wyblakł przez zimę.Teraz prezentuje się równie świeżo jak majowa zieleń dookoła.  Z otoczenia placu zabaw i chodników wyrwane zostały chwasty. Wiata doczekała się pomalowania impregnatem przez pracowników samorządowych. Nasadzenia przed wiatą zostały uzupełnione o szpaler berberysów i zabezpieczone agrowłókniną i żwirem. Teraz można bez wstydu przygotowywać imprezę na otwarcie lata...Z ostatniej chwili

Wiadomość dnia:

10 lutego 2016 r. mają się rozpocząć prace montażowe na osiedlu w Prostyni.  Szykuje się kolejny krok ku cywilizacji, żeby nie powiedzieć górnolotnie, że ku oświeceniu.  Zamieszczam plan rozmieszczenia oświetlenia ulicznego, jaki otrzymałam z Urzędu Gminy w Krotoszycach.

Kliknij żeby obejrzeć

W trakcie budowy nasze drogi staną się jeszcze bardziej grząskie, ale tegoroczny fundusz sołecki przeznaczyliśmy na ich wzmocnienie i utwardzenie, a nie ma sensu robić tego jeśli planowane są wykopki. Zaraz po zakończeniu budowy oświetlenia musimy się zmobilizować, żeby szybko zająć się infrastrukturą komunikacyjną. Mam nadzieję, że Pani Wójt dotrzyma obietnicy zajęcia się w tym roku naszymi osiedlowymi drogami.

Fundusz sołecki 2015

Zakończona została budowa chodnika w Prostyni zrealizowana dzięki zaangażowaniu środków Gminnych, w tym Funduszu Sołectwa Prostyni i środków przeznaczonych na ten cel przez Powiat Legnicki. 

Realizacja zadania została oparta na Uchwale nr VII/48/2015 r z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, zgodnie z którą wyrażono zgodę na powierzenie Gminie Krotoszyce prowadzenia zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Legnickiego, polegającego na remoncie chodnika przy drodze powiatowej nr 2203D w miejscowości Prostynia od nr 1 do nr 6a.

Ze strony Gminy Krotoszyce, realizację inwestycji regulowała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Legnickiego, w której Rada Gminy wyraziła zgodę na przyjęcie od Powiatu Legnickiego przez Gminę Krotoszyce zadania polegającego na remoncie chodnika przy drodze powiatowej nr 2203D w miejscowości Prostynia od nr 1 do nr 6a i podpisania stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Krotoszyce a Powiatem Legnickim.

W ramach porozumienia Starostwo przekazało materiał na budowę chodnika, a ze strony Gminy zostali oddelegowani pracownicy, którzy wykonali prace budowlane. Z  funduszu sołeckiego miał być sfinansowany zakup kruszywa i usługi koparką, i zgodnie z informacją przesłaną z Urzędu Gminy 13 listopada 2015 r. "Po rozliczeniu ostatniej części pracy koparki pozostanie kwota ok. 6900 zł brutto do wykorzystania z funduszu sołeckiego".   

Wobec powyższego podjęto działania w celu wykorzystania wskazanej  kwoty funduszu sołeckiego.

3 grudnia 2015 r. otrzymałam informację z Urzędu Gminy, że "Zgodnie z ustaleniami cześć kwoty funduszu zostanie wykorzystana na utwardzenie pobocza, tj. zakup krawężników i tłucznia do tego zadania, a pozostała na zakup materiału, tj. tłucznia na drogi tak aby z pożytkiem wykorzystać kwotę funduszu." Upewniłam się, czy potrzebne są jeszcze jakieś działania ze strony mieszkańców Prostyni, i dnia 4 grudnia otrzymałam zapewnienie, że realizacją zakupu materiału do utrzymania dróg zajmie się strona gminna.


7 grudnia na stronie Urzędu Gminy pojawiła się notatka o zakończeniu inwestycji:
http://www.krotoszyce.pl/2-aktualnoci/aktualnoci/913-remont-chodnika-w-prostyni.html

13 stycznia 2016 r. informacja z gminy brzmiała "Całość środków została wydatkowana na wykonanie chodnika tj. usługi sprzętu koparki oraz zakup materiału związane to było z wykonaniem dodatkowego odcinka zgodnie z sugestiami mieszkańców."

Faktury stanowiące rozliczenie środków z Funduszu sołeckiego opiewają odpowiednio na:
1. Wykonanie prac ziemnych w Prostyni (korytowanie chodnika) 2 324,70 zł
2. Prostokąt kostka 10/20/8 szara Polbruk 3 m2- 89,30 zł
3. Bazalt ME 0/31,5 25,1 t oraz ME 0/4 25 ton - 1479,20
4. Prostokąt kostka 10/20/8 szara Polbruk 86,40m2 ,krawężnik  15/30/100 szary Polbruk 50 szt, Obrzeże chodnikowe 8/30/100 szary Polbruk 33 szt - na łączna kwotę 4 080,88 zł
5. Praca sprzętu - korytowanie chodników Prostynia 1107 zł
6.  Dostawa mieszanki betonowej C12/15 do m. Prostynia 861 zł.

Wybudowanie dodatkowych 86,40 m2 chodnika wzdłuż ogrodzenia jednego domu  kosztowało mieszkańców Prostyni 6048,88 zł.  Szkoda, że nie umożliwiono nam podjęcia decyzji czy na pewno jest to inwestycja warta aż takiej ceny.  Zastanawia też cel, dla jakiego wprowadzono nas w błąd udzielając odpowiedzi na nasze pytania.  Faktura nr 4 na materiał na dodatkowe 86,40 m2 chodnika została wystawiona 2 grudnia 2015 r., a więc przed datą, w której uzyskałam informację o przeznaczeniu pozostałej części funduszu sołeckiego na utwardzenie dróg.

Drogi w kierunku cywilizacji, a niewątpliwie trzeba tak zakwalifikować budowę chodnika w Prostyni - pierwszej inwestycji tego rodzaju od zakończenia wojny sfinansowanej częściowo ze środków gminnych - są u nas wyjątkowo kręte...