Uśmiech dziecka w prezencie


W tym roku także mieszkańcy Prostyni przygotowali paczki mikołajkowe dla dzieci.  Zmobilizowaliśmy się po raz kolejny przynosząc zabawki, książeczki, maskotki, kolorowe opakowania i mnóstwo słodyczy. 
 
 


Niezawodna ekipa sąsiedzka spakowała przyniesione prezenty.  Przygotowaliśmy 27 paczek.  Pan Robert Kiljan zawiózł je do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach, a pracownicy Ośrodka przekazali je dzieciom.

 
 

 


Dzięki naszej solidarności, Mikołaj znowu zapuka do dzieci z mniej zamożnych rodzin.  Dobrze jest mieszkać wśród ludzi, którzy mimo licznych przedświątecznych zajęć potrafią znaleźć czas na zrobienie czegoś, dzięki czemu świat jest lepszy. 

Zakończenie projektuDzisiaj została ułożona ostania kostka na chodniku do placu zabaw.  Mamy już wybrukowany placyk, wiatę i chodniki do placu zabaw i do wiaty.  Wykonanie tych inwestycji zajęło nam bite dwa miesiące, ale dzisiaj jesteśmy z siebie dumni. 
 
Była okazja nauczyć się czegoś nowego, ponieważ prace wykonywaliśmy pod okiem fachowców brukarzy. 
 
Były momenty wytężonej pracy, a nawet elementy sensacyjne, z galopadą spłoszonych koni w tle, ale przez cały czas mimo zmęczenia dobrze się bawiliśmy.  To chyba najcenniejszy dorobek naszego projektu. 

 
 
 
Mamy bardzo ładną wiatę, która sąsiadom spodobała się do tego stopnia, że będą chcieli zbudować u siebie podobne.  Mamy solidny plac i szerokie chodniki, które doceniamy już teraz po kilkudniowych opadach.  Najważniejsze jednak, że przekonaliśmy, się jak wiele można osiągnąć wspólnym wysiłkiem. 


Na poniedziałek na godzinę 17.00 zapraszamy jeszcze do prac porządkowych.Trzeba będzie uporządkować otoczenie wiaty i chodników, które nieco ucierpiało na skutek prac budowlanych.Potrzebne będą łopaty, grabie, przydadzą się taczki i rękawice, a także kosiarki do uporządkowania terenu zielonego. 


 Takie osiągnięcie trzeba uczcić, więc na sobotę zapraszamy na uroczyste otwarcie wiaty.  Z uwagi na chłodne wieczory początek imprezy planujemy na godzinę 15.00.

 

Korzystając z okazji trzeba podziękować tym, bez których nasz projekt nie doszedłby do skutku.

Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji projektu składamy Stowarzyszeniu Ziemia Legnicka, które udzieliło nam osobowości prawnej i umożliwiło uczestnictwo w konkursie, a zwłaszcza  Pani Prezes Izabeli Świderskiej. 
 

Dziękujemy organizatorowi i koordynatorowi programu „Działaj Lokalnie VIIII” oraz sponsorom w konkursie grantowym organizowanym przez Stowarzyszenie Kaczawskie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. 

 

Dziękujemy pracownikom Gminy Krotoszyce, zwłaszcza Pani Annie Rabskiej Zastępcy Wójta Gminy Krotoszyce za pomoc przy realizacji projektu budowy placu i chodników oraz koordynacje zamówienia i budowy wiaty sfinansowanej z tegorocznego funduszu sołeckiego.
 

 

Dziękujemy mieszkańcom aktywnie uczestniczącym w różnych etapach prac.   Szczególne podziękowanie kierujemy do Pana Roberta Warzechy oraz Sołtysa Prostyni Pana Roberta Kiljana.

 

Budowa brukowanego placu w Prostyni finansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” została rozpoczęta
Zakupiliśmy kostkę i część krawężników oraz piasek do betonu na osadzanie krawężników i kruszywo do podsypania. Musimy jeszcze dokupić brakujące krawężniki i cement.


Mieliśmy kłopoty z transportem kostki. Sprzedawca oświadczył, że pomimo umówionego tydzień wcześniej transportu, dał kierowcy na piątek urlop na żniwa. Na szczęście po pewnych negocjacjach udało się zamówić transport od producenta, ale tylko na pełne palety. Resztę dowieziemy we własnym zakresie.


Kierownik prac - sąsiad usługowo kładący kostkę - nie mógł przyjść w sobotę, zaproponował więc, że my przygotujemy teren i wytyczymy plac, a on w tygodniu osadzi krawężniki. To najtrudniejsza część prac, więc cieszymy się, że zrobią to fachowcy. Następnym etapem będzie zasypanie placu podbudową i zagęszczenie, a na końcu ułożenie kostki.


Frekwencja w sobotę dopisała. Na szczęście część sąsiadów potrafi poświęcić nieco swojego czasu dla dobra całej miejscowości. Liczymy na to, że przy następnych etapach prac dołączą i inni.
Zaczęliśmy od narady nad zakresem i organizacją prac. Planowaliśmy rozłożenie kostek wokół wytyczonego placu tak, aby łatwiej było je później układać. Zauważyliśmy jednak, że kostki mają różną wielkość i uznaliśmy, że konieczność wyszukiwania kostek odpowiednich rozmiarów może być bardziej kłopotliwa. Na paletach ułożone są w odpowiednim układzie pozwalającym na łatwe przemierzenia i ułożenie, więc postanowiliśmy zostawić je bez rozpakowywania. Pan Paweł zobowiązał się odpowiednio rozmieścić całe palety.
Wytyczanie placu odbyło się z pewnymi przygodami. Brak doświadczenia skutkował licznymi przymiarkami. Na szczęście dobre humory i chęć sprostania zadaniu pozwoliły zrealizować plan. Nieoceniona okazała się pomoc Pana Ryszarda, który fachowo pokierował pomiarami. Dzięki jego wskazówkom przekątne zaczęły się zgadzać, a sposób wytyczenia i oznakowania placu budził nasze słuszne poczucie dumy.


Korzystając z idealnej pogody i gotowości do działania zadbaliśmy od razu o teren zielony. Pan Robert i Pan Andrzej skosili ciągnikiem trawę.Razem z Panią Olą, Panią Ireną i Panią Anią wyplewiłyśmy chwasty wyrosłe dookoła krzewów, a Pan Mariusz wykosił trawę między krzewami ozdobnymi.
Następnie Panie zagrabiły trawę, a Panowie załadowali ją na ciągniki. W międzyczasie pozbierałyśmy jeszcze trochę kamieni, które czaiły się w trawie i groziły skaleczeniem. Przydadzą się na później. Przed, w trakcie i po pracach sypały się żarty, drobne plotki i pomysły dalszych inicjatyw. Trzeba przyznać, że ci, którzy przyszli w sobotę na placyk rekreacyjny nie tylko pożytecznie, ale i bardzo miło spędzili czas.


Pan Robert, tak jak obiecał ułożył w środę krawężniki, więc w sobotę będziemy mogli układać pierwsze kostki. O dokładnym terminie prac poinformujemy za pomocą ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i w sklepie, oraz w wiadomościach przesyłanych na skrzynki meilowe mieszkańców Prostyni.


W poniedziałek, wśród mieszkańców Prostyni rozprowadzone zostały ankiety pozwalające na notowanie prac wykonywanych przy naszym projekcie. Wiąże się to z obowiązkiem rozliczenia Dotacji ze Stowarzyszenia Kaczawskiego realizującego Program Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Rozliczeniu podlega nie tylko kwota dotacji, ale i nasz wkład finansowy i wkład w postaci pracy i usług.


Kwotę dotacji rozliczamy przez faktury na zakup materiałów budowlanych wystawionych na Stowarzyszenie Ziemia Legnicka, którego pomocy zawdzięczamy możliwość startowania w konkursie, i które pomaga nam udzielając osobowości prawnej i wsparcia księgowego.


Wkład finansowy powstaje dzięki składkom mieszkańców w wysokości 10 zł od rodziny zbieranym w sklepie przez Panią Alinę. Jeden z sąsiadów wykazał się hojnością wpłacając na składkę 100zł, za co serdecznie dziękujemy. Pełne rozliczenie środków z dotacji i składek będzie do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.


Pracę mieszkańców rozliczymy za pomocą formularza zawierającego imię, nazwisko adres i telefon wolontariusza, opis zadań wykonanych na rzecz lub w ramach projektu, daty i godziny pracy oraz podpis wolontariusza. Ten formalny wymóg bierze się stąd, że praca jest przeliczana na jej wartość rachunkową. Każda zaksięgowana kwota musi mieć dokument źródłowy. Podstawą do zaksięgowania i rozliczenia naszej pracy będzie zestawienie, jakie zrobimy na podstawie dostarczonych przez uczestników projektu ankiet. Zachęcamy do udziału w naszym projekcie również te osoby, którym stan zdrowia lub konieczność opiekowania się dziećmi nie pozwala na czynne uczestnictwo w pracach. Państwa obecność, rady i wsparcie moralne będzie równie cennym wkładem w nasz wspólny projekt.


Stowarzyszenie „Ziemia Legnicka” podpisało w imieniu Grupy Odnowy Wsi Sołectwa Prostynia Umowę Dotacji ze Stowarzyszeniem Kaczawskim realizującym Program Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.


W ramach podpisanej umowy Grupa Odnowy Wsi Sołectwa Prostynia jako realizator projektu „Plac rekreacyjny – ośrodek wspólnych wysiłków mieszkańców sołectwa Prostynia” zobowiązała się zrealizować i rozliczyć kolejny etap urządzania działki rekreacyjnej. Przygotujemy brukowany plac pod budowę wiaty, oraz chodniki, pozwalające dotrzeć suchą stopą do wiaty i do wybudowanego w ubiegłym roku placu zabaw. Materiały budowlane w ramach powyższej umowy sfinansowane zostaną ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII”. Wykonanie, udokumentowanie i rozliczenie projektu będzie wspólnym osiągnięciem mieszkańców Prostyni.


Mamy za sobą etap dokumentacyjny:
1. Przygotowanie wniosku;
2. Podpisanie umowy i dokumentów uzupełniających;
3. Uzgodnienie lokalizacji inwestycji.


W sierpniu przystępujemy do prac budowlanych.
W sobotę 10 sierpnia 2013 o godzinie 10 rozpoczynają się prace przy układaniu kostki. Pracami pokieruje specjalista zawodowo układający nawierzchnie brukarskie. Prosimy o jak najliczniejsze przybycie mieszkańców wioski i pomoc przy pracach budowlanych i porządkowych. Przydatne będą: rękawice, łopaty, grabie, wiadra.WYGRALIŚMY KONKURS

Prostynia wzięła udział w konkursie grantowym „Działaj lokalnie VIII” organizowanym przez Stowarzyszenie Kaczawskie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Zgłosiliśmy do konkursu projekt wybrukowania placyku pod wiatę, jaką zamierzamy wybudować w tym roku ze środków Funduszu sołeckiego, oraz chodników pozwalających dotrzeć suchą stopą do wiaty i do placu zabaw. Projekt noszący tytuł „Plac rekreacyjny – ośrodek wspólnych wysiłków mieszkańców sołectwa Prostynia” jest możliwy do zrealizowania dzięki pomocy Stowarzyszenia „Ziemia Legnicka”, które udzieliło nam osobowości prawnej i umożliwiło ubieganie się o wsparcie na realizację naszego przedsięwzięcia, za co składamy serdeczne podziękowania Pani Prezes Izabeli Świderskiej. Gmina Krotoszyce udostępniła działkę, a Zastępca Wójta Pani Anna Rabska wniosła cenne uwagi do wniosku konkursowego. Nasze wspólne wysiłki zakończyły się sukcesem. Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2013 można poznać czytając notatkę na stronie: http://www.partnerstwokaczawskie.pl/pl/news/Wyniki-konkursu-„Działaj-Lokalnie”-2013,516 Czytamy tam m.in.
Lokalna Komisja Grantowa działająca przy Stowarzyszeniu Kaczawskim w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” na terenie Partnerstwa Kaczawskiego dokonała oceny wniosków, które przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. W sumie do rozdysponowania było 55 000 zł. Wnioskowana kwota dotacji przez organizacje i grupy nieformalne wynosiła 123 146 zł. Komisja postanowiła dofinansować 13 projektów. Lista dofinansowanych projektów oraz kwota przyznanego wsparcia: 1. Stowarzyszenie "Ziemia Legnicka" i Grupa Odnowy Wsi Sołectwa Prostynia, projekt pn. Plac rekreacyjny – ośrodek wspólnych wysiłków mieszkańców sołectwa Prostynia – 4000 zł
Zdobyliśmy środki na realizację projektu, teraz zabieramy się do pracy. Przed nami: 1. Uzgodnienie z Gminą lokalizacji placu i chodników 2. Zakup kruszywa 3. Prace ziemne 4. Zakup kostki i krawężników 5. Osadzenie krawężników i położenie bruku 6. Uroczyste oddanie do użytku placyku i chodników 7. Rozliczenie projektu. Liczymy na Państwa aktywność w czasie realizacji projektu. Nie możemy zawieść zaufania komisji konkursowej ani sąsiadów, którzy zauważyli zapewne, że coś zaczyna się w Prostyni zmieniać. To kolejny krok do piękniejszej Prostyni.

 

Wiosna w Prostyni


Do Prostyni zawitała wiosna.  W poniedziałek przyleciał pierwszy bocian, w środę dołączył do niego drugi.  Wykazały się świetnym wyczuciem czasu – wraz z ich przybyciem przestały nas straszyć śniegi i mrozy.  A może to ocieplenie zawdzięczamy właśnie bocianom, może przyniosły z ciepłych krajów trochę słonecznych blasków.  
HISTORYCZNA PROSTYNIA 

 
Szukając informacji o dawnych mieszkańcach naszej miejscowości w natrafiliśmy na kilka krótkich wzmianek w źródłach historycznych.

 
Najstarsza adnotacja, którą napotkaliśmy to dokument z 1408 roku  znaleziony na stronie  http://www.dokumentyslaska.pl/liegnitz/1408%2007%2011%20liegnitz.html

jest to informacja, że właścicielem majątku  w okolicach Prostyni, Wilczyc, Smokowic był ksiażę Rupert.   Niestety tekst jest trudny do tłumaczenia – napisany w staroniemieckim języku.

 
Natomiast strona:

http://www.geneagraphie.com/getperson.php?personID=I558500&tree=1 podaje informację o właścicielu ziemskim, który nazywał się  Bartholomäus von Gerstmann. Urodzony w 1558r.  zmarł 21.08.1623 w Scheibsdorf. Był posiadaczem sporego majątku ziemskiego w naszej okolicy.  (Gross-Janowitz, Schmöchwitz, Klein Schweinitz, Mückendorf, Panten, Scheibsdorf).

Jego ojciec Vinzenz von Gerstmann pochodził  z wiedeńskiej arystokracji, był sędzią i pełnił funkcję burmistrza Bolesławca.

 

Nieco później, ok. połowy XVII wieku, w naszej miejscowości przebywał znany barokowy poeta wrocławski Andreas Scultetus. Odwiedzał on mieszkającego tu swojego wuja Johannesa Sevelenberga.

Sevelenberg był znaną postacią w Legnicy. Doktor nauk medycznych, filozof, autor książki  „ De Epilepsia  disputationen” wydanej w 1626 roku.

 Jego epitafium znajduje się w legnickiej katedrze św. Piotra i Pawła na prawo od głównego portalu.

O wizytach Scultetusa w Scheibsdorf czytamy w książce „Der schlesische Barokdichter Andreas Scultetus” ( „Śląski poeta barokowy Andreas Scultetus”):

„... Ok. 1 milę oddalona ( od Legnicy) leży wioska Scheibsdorf. Tam odwiedzał  właściciela prywatnej praktyki medycznej Johannesa Sevelenberga , doktora filozofii (...) Andreas lubił często odwiedzać idylliczny majątek ziemski w Scheibsdorf. Z Wrocławia wspominał w swoich utworach Sevelenberga dwukrotnie.

Pierwszy raz w 1641 roku z okazji jego imienin, potem w swoim pełnym wdzięczności utworze, poświęconym jego ożenkowi „śpiewał” pieśń pochwalną na temat sielankowego życia na wsi, sławił wygodę  w tych ciężkich czasach.”

Wiersz jest pochwałą przyjaźni, miłości, dobrego wina i szczęśliwego życia.

 
Nasze poszukiwania informacji o dawnych właścicielach majątków, mieszkańcach i osobach związanych z Prostynią ciągle trwają i będziemy je jeszcze na bieżąco uzupełniać.

 Aleksandra Furga

W Wielki Czwartek uporządkowaliśmy otoczenie i odświeżyliśmy dekoracje krzyża.  Po raz kolejny można było liczyć na zaangażowanie mieszkańców, którzy złożyli się na kwiaty i licznie uczestniczyli w pracach porządkowych.  Nasze starania zostały zauważone i pochwalone przez  Księdza Proboszcza w czasie uroczystości poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę.
 
 23 marca 2013r. w Wilkowie Grupa Odnowy Wsi uczestniczyła w warsztatach, na których pod kierownictwem moderatorów Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej uczyliśmy się opracowywać strategię rozwoju.  Praca była intensywna, a dyskusje gorące.  Przygotowaliśmy analizę SWOT, i projekt wizji rozwoju Prostyni.  W warsztatach uczestniczyły Grupy Odnowy Wsi z trzech różnych miejscowości.  Mieliśmy okazję zapoznać się z problemami i szansami rozwojowymi z jakich skorzystały inne miejscowości uczestniczące w Programie.  Zauroczyła nas tradycja „Różanej wioski”, w której nowych mieszkańców wsi wita się ofiarowując im sadzonki róż.  Podobały nam się zaprezentowane wyroby lokalne: Dobkowska ceramika, oleje aromatyczne, marynowane borowiki.  Liczymy na to, że uczestnictwo w Programie pozwoli na m na szybszy rozwój i uczenie się na doświadczeniach innych. 

Prostynia przystąpiła do programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.  Załączamy link do strony Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego prezentującej ideę programu.  Można tam przeczytać m.in.:
„Celem nadrzędnym programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi. Stan ten można uzyskać poprzez trwałe upodmiotowienie społeczności lokalnych i stworzenie poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnej wsi poprzez zapewnienie wiedzy, umiejętności i wsparcia zewnętrznego. Bazując na zasobach wsi, jej atutach powinien zostać osiągnięty stan, w którym mieszkańcy będą utożsamiać się ze swoją miejscowością, skutecznie wykorzystywać nabytą wiedzę a co za tym idzie umiejętnie pozyskiwać środki finansowe na realizację zaplanowanych wcześniej projektów. Odnowa wsi jako nurt rozwoju obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na specyfice i niepowtarzalnych walorach danej miejscowości.”
http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/
Przykłady realizacji projektów w ramach tego programu  można obejrzeć m.in. na prezentacji Pani Ireny Niedźwieckiej-Filipiak „Idealny projekt odnowy wsi” zamieszczonej na stronie Urzędu Marszałkowskiego – w załączeniu link do prezentacji.
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/WROW/ODNOWA_WSI_DLS/prezentacje/irena.pdf

W prezentacji tej zawarto rekomendowane projekty w inicjalnej i początkowej fazie działania programu.  Proponuje się np.
- zagospodarowanie przestrzeni wspólnych,
- małe place, skwery na połączeniu dróg,
- aranżacje otoczenia obiektów użyteczności publicznej,
- infrastruktura: drogi, chodniki,
- boiska sportowe z zapleczem,
- domy spotkań,
- projekty symboliczne.

Dzięki uruchomieniu Funduszu sołeckiego rozpoczęliśmy już prace nad zagospodarowaniem przestrzeni wspólnej, zakupiony został też sprzęt do wyposażenia boiska sportowego.  Na bieżący rok planowane są dalsze prace przy zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego, między innymi budowa wiaty będącej miejscem spotkań mieszkańców. 

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w Programie Odnowy Wsi Dolnośląskiej pomoże nam Skoordynować działania rozwojowe i nauczy nas pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji służących mieszkańcom Prostyni. 

W dniu 9 marca 2013r do Prostyni przyjechali moderatorzy Programu.  Wizja lokalna była pierwszym z czterech dni warsztatowych, które prowadzą do wypracowania przez Prostynię Strategii rozwoju.  Mieszkańcy wsi otrzymali do wypełnienia ankiety pt. Analiza zasobów.  Na podstawie wypełnionych Ankiet Grupa Odnowy wsi przygotuje zbiorczy dokument, który będzie podstawą dalszych prac.  Kolejne dni warsztatów zaplanowano na 23 marca 2013 i 6 kwietnia 2013. 

Zgodnie z informacją  zamieszczoną na stronie:
 http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/o-programie/zasady-uczestnictwa-w-programie-odnowy-wsi/

„Samorząd województwa od sołectwa zgłoszonego do programu wymaga spełnienia następujących wymogów formalnych:
  • funkcjonowania min. 5 osobowej grupy odnowy wsi i jej lidera albo stowarzyszenia, którego zasadniczym celem statutowym jest odnowa wsi (rozwój wsi),
  •  ustalenia i przyjęcia przez zebranie wiejskie sołeckiej strategii odnowy wsi a następnie konsekwentnej jej realizacji i aktualizacji,
  • efektywnego wykorzystywania oferowanych form wsparcia
  • utrzymywania systematycznego kontaktu z osobą koordynującą realizację programu w ramach UMWD poprzez osobę lidera albo przewodniczącego lub członka zarządu stowarzyszenia,
  • uczestnictwa w przedsięwzięciach rozwijających program i promujących ideę odnowy wsi”
Zapraszamy do aktywnego udziału w programie.