Wiosna w Prostyni


Do Prostyni zawitała wiosna.  W poniedziałek przyleciał pierwszy bocian, w środę dołączył do niego drugi.  Wykazały się świetnym wyczuciem czasu – wraz z ich przybyciem przestały nas straszyć śniegi i mrozy.  A może to ocieplenie zawdzięczamy właśnie bocianom, może przyniosły z ciepłych krajów trochę słonecznych blasków.  
HISTORYCZNA PROSTYNIA 

 
Szukając informacji o dawnych mieszkańcach naszej miejscowości w natrafiliśmy na kilka krótkich wzmianek w źródłach historycznych.

 
Najstarsza adnotacja, którą napotkaliśmy to dokument z 1408 roku  znaleziony na stronie  http://www.dokumentyslaska.pl/liegnitz/1408%2007%2011%20liegnitz.html

jest to informacja, że właścicielem majątku  w okolicach Prostyni, Wilczyc, Smokowic był ksiażę Rupert.   Niestety tekst jest trudny do tłumaczenia – napisany w staroniemieckim języku.

 
Natomiast strona:

http://www.geneagraphie.com/getperson.php?personID=I558500&tree=1 podaje informację o właścicielu ziemskim, który nazywał się  Bartholomäus von Gerstmann. Urodzony w 1558r.  zmarł 21.08.1623 w Scheibsdorf. Był posiadaczem sporego majątku ziemskiego w naszej okolicy.  (Gross-Janowitz, Schmöchwitz, Klein Schweinitz, Mückendorf, Panten, Scheibsdorf).

Jego ojciec Vinzenz von Gerstmann pochodził  z wiedeńskiej arystokracji, był sędzią i pełnił funkcję burmistrza Bolesławca.

 

Nieco później, ok. połowy XVII wieku, w naszej miejscowości przebywał znany barokowy poeta wrocławski Andreas Scultetus. Odwiedzał on mieszkającego tu swojego wuja Johannesa Sevelenberga.

Sevelenberg był znaną postacią w Legnicy. Doktor nauk medycznych, filozof, autor książki  „ De Epilepsia  disputationen” wydanej w 1626 roku.

 Jego epitafium znajduje się w legnickiej katedrze św. Piotra i Pawła na prawo od głównego portalu.

O wizytach Scultetusa w Scheibsdorf czytamy w książce „Der schlesische Barokdichter Andreas Scultetus” ( „Śląski poeta barokowy Andreas Scultetus”):

„... Ok. 1 milę oddalona ( od Legnicy) leży wioska Scheibsdorf. Tam odwiedzał  właściciela prywatnej praktyki medycznej Johannesa Sevelenberga , doktora filozofii (...) Andreas lubił często odwiedzać idylliczny majątek ziemski w Scheibsdorf. Z Wrocławia wspominał w swoich utworach Sevelenberga dwukrotnie.

Pierwszy raz w 1641 roku z okazji jego imienin, potem w swoim pełnym wdzięczności utworze, poświęconym jego ożenkowi „śpiewał” pieśń pochwalną na temat sielankowego życia na wsi, sławił wygodę  w tych ciężkich czasach.”

Wiersz jest pochwałą przyjaźni, miłości, dobrego wina i szczęśliwego życia.

 
Nasze poszukiwania informacji o dawnych właścicielach majątków, mieszkańcach i osobach związanych z Prostynią ciągle trwają i będziemy je jeszcze na bieżąco uzupełniać.

 Aleksandra Furga

W Wielki Czwartek uporządkowaliśmy otoczenie i odświeżyliśmy dekoracje krzyża.  Po raz kolejny można było liczyć na zaangażowanie mieszkańców, którzy złożyli się na kwiaty i licznie uczestniczyli w pracach porządkowych.  Nasze starania zostały zauważone i pochwalone przez  Księdza Proboszcza w czasie uroczystości poświęcenia pokarmów w Wielką Sobotę.
 
 23 marca 2013r. w Wilkowie Grupa Odnowy Wsi uczestniczyła w warsztatach, na których pod kierownictwem moderatorów Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej uczyliśmy się opracowywać strategię rozwoju.  Praca była intensywna, a dyskusje gorące.  Przygotowaliśmy analizę SWOT, i projekt wizji rozwoju Prostyni.  W warsztatach uczestniczyły Grupy Odnowy Wsi z trzech różnych miejscowości.  Mieliśmy okazję zapoznać się z problemami i szansami rozwojowymi z jakich skorzystały inne miejscowości uczestniczące w Programie.  Zauroczyła nas tradycja „Różanej wioski”, w której nowych mieszkańców wsi wita się ofiarowując im sadzonki róż.  Podobały nam się zaprezentowane wyroby lokalne: Dobkowska ceramika, oleje aromatyczne, marynowane borowiki.  Liczymy na to, że uczestnictwo w Programie pozwoli na m na szybszy rozwój i uczenie się na doświadczeniach innych.