Budowa brukowanego placu w Prostyni finansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” została rozpoczęta
Zakupiliśmy kostkę i część krawężników oraz piasek do betonu na osadzanie krawężników i kruszywo do podsypania. Musimy jeszcze dokupić brakujące krawężniki i cement.


Mieliśmy kłopoty z transportem kostki. Sprzedawca oświadczył, że pomimo umówionego tydzień wcześniej transportu, dał kierowcy na piątek urlop na żniwa. Na szczęście po pewnych negocjacjach udało się zamówić transport od producenta, ale tylko na pełne palety. Resztę dowieziemy we własnym zakresie.


Kierownik prac - sąsiad usługowo kładący kostkę - nie mógł przyjść w sobotę, zaproponował więc, że my przygotujemy teren i wytyczymy plac, a on w tygodniu osadzi krawężniki. To najtrudniejsza część prac, więc cieszymy się, że zrobią to fachowcy. Następnym etapem będzie zasypanie placu podbudową i zagęszczenie, a na końcu ułożenie kostki.


Frekwencja w sobotę dopisała. Na szczęście część sąsiadów potrafi poświęcić nieco swojego czasu dla dobra całej miejscowości. Liczymy na to, że przy następnych etapach prac dołączą i inni.
Zaczęliśmy od narady nad zakresem i organizacją prac. Planowaliśmy rozłożenie kostek wokół wytyczonego placu tak, aby łatwiej było je później układać. Zauważyliśmy jednak, że kostki mają różną wielkość i uznaliśmy, że konieczność wyszukiwania kostek odpowiednich rozmiarów może być bardziej kłopotliwa. Na paletach ułożone są w odpowiednim układzie pozwalającym na łatwe przemierzenia i ułożenie, więc postanowiliśmy zostawić je bez rozpakowywania. Pan Paweł zobowiązał się odpowiednio rozmieścić całe palety.
Wytyczanie placu odbyło się z pewnymi przygodami. Brak doświadczenia skutkował licznymi przymiarkami. Na szczęście dobre humory i chęć sprostania zadaniu pozwoliły zrealizować plan. Nieoceniona okazała się pomoc Pana Ryszarda, który fachowo pokierował pomiarami. Dzięki jego wskazówkom przekątne zaczęły się zgadzać, a sposób wytyczenia i oznakowania placu budził nasze słuszne poczucie dumy.


Korzystając z idealnej pogody i gotowości do działania zadbaliśmy od razu o teren zielony. Pan Robert i Pan Andrzej skosili ciągnikiem trawę.Razem z Panią Olą, Panią Ireną i Panią Anią wyplewiłyśmy chwasty wyrosłe dookoła krzewów, a Pan Mariusz wykosił trawę między krzewami ozdobnymi.
Następnie Panie zagrabiły trawę, a Panowie załadowali ją na ciągniki. W międzyczasie pozbierałyśmy jeszcze trochę kamieni, które czaiły się w trawie i groziły skaleczeniem. Przydadzą się na później. Przed, w trakcie i po pracach sypały się żarty, drobne plotki i pomysły dalszych inicjatyw. Trzeba przyznać, że ci, którzy przyszli w sobotę na placyk rekreacyjny nie tylko pożytecznie, ale i bardzo miło spędzili czas.


Pan Robert, tak jak obiecał ułożył w środę krawężniki, więc w sobotę będziemy mogli układać pierwsze kostki. O dokładnym terminie prac poinformujemy za pomocą ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i w sklepie, oraz w wiadomościach przesyłanych na skrzynki meilowe mieszkańców Prostyni.


W poniedziałek, wśród mieszkańców Prostyni rozprowadzone zostały ankiety pozwalające na notowanie prac wykonywanych przy naszym projekcie. Wiąże się to z obowiązkiem rozliczenia Dotacji ze Stowarzyszenia Kaczawskiego realizującego Program Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Rozliczeniu podlega nie tylko kwota dotacji, ale i nasz wkład finansowy i wkład w postaci pracy i usług.


Kwotę dotacji rozliczamy przez faktury na zakup materiałów budowlanych wystawionych na Stowarzyszenie Ziemia Legnicka, którego pomocy zawdzięczamy możliwość startowania w konkursie, i które pomaga nam udzielając osobowości prawnej i wsparcia księgowego.


Wkład finansowy powstaje dzięki składkom mieszkańców w wysokości 10 zł od rodziny zbieranym w sklepie przez Panią Alinę. Jeden z sąsiadów wykazał się hojnością wpłacając na składkę 100zł, za co serdecznie dziękujemy. Pełne rozliczenie środków z dotacji i składek będzie do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.


Pracę mieszkańców rozliczymy za pomocą formularza zawierającego imię, nazwisko adres i telefon wolontariusza, opis zadań wykonanych na rzecz lub w ramach projektu, daty i godziny pracy oraz podpis wolontariusza. Ten formalny wymóg bierze się stąd, że praca jest przeliczana na jej wartość rachunkową. Każda zaksięgowana kwota musi mieć dokument źródłowy. Podstawą do zaksięgowania i rozliczenia naszej pracy będzie zestawienie, jakie zrobimy na podstawie dostarczonych przez uczestników projektu ankiet. Zachęcamy do udziału w naszym projekcie również te osoby, którym stan zdrowia lub konieczność opiekowania się dziećmi nie pozwala na czynne uczestnictwo w pracach. Państwa obecność, rady i wsparcie moralne będzie równie cennym wkładem w nasz wspólny projekt.


Stowarzyszenie „Ziemia Legnicka” podpisało w imieniu Grupy Odnowy Wsi Sołectwa Prostynia Umowę Dotacji ze Stowarzyszeniem Kaczawskim realizującym Program Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.


W ramach podpisanej umowy Grupa Odnowy Wsi Sołectwa Prostynia jako realizator projektu „Plac rekreacyjny – ośrodek wspólnych wysiłków mieszkańców sołectwa Prostynia” zobowiązała się zrealizować i rozliczyć kolejny etap urządzania działki rekreacyjnej. Przygotujemy brukowany plac pod budowę wiaty, oraz chodniki, pozwalające dotrzeć suchą stopą do wiaty i do wybudowanego w ubiegłym roku placu zabaw. Materiały budowlane w ramach powyższej umowy sfinansowane zostaną ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII”. Wykonanie, udokumentowanie i rozliczenie projektu będzie wspólnym osiągnięciem mieszkańców Prostyni.


Mamy za sobą etap dokumentacyjny:
1. Przygotowanie wniosku;
2. Podpisanie umowy i dokumentów uzupełniających;
3. Uzgodnienie lokalizacji inwestycji.


W sierpniu przystępujemy do prac budowlanych.
W sobotę 10 sierpnia 2013 o godzinie 10 rozpoczynają się prace przy układaniu kostki. Pracami pokieruje specjalista zawodowo układający nawierzchnie brukarskie. Prosimy o jak najliczniejsze przybycie mieszkańców wioski i pomoc przy pracach budowlanych i porządkowych. Przydatne będą: rękawice, łopaty, grabie, wiadra.