Projekt „Reorganizacja i animacja na placu zabaw w Prostyni”


 

Grupa mieszkańców naszej wioski – rodzice małych dzieci,  przy wsparciu Grupy Odnowy Wsi  w Prostyni  złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Reorganizacja i animacja na placu zabaw w Prostyni” w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „OdDOLNY ŚLĄSK”.

Rodzice od Dawna zwracają uwagę, że nasz plac zabaw może być wykorzystywany przez milusińskich tylko przy dobrej pogodzie. Z uwagi na rodzaj gleby w tym miejscu, po każdym deszczu plac pokryty jest warstwą błota. Koszenie trawy również stanowi pewien problem. Dodatkowo, pomimo, iż teren został przez mieszkańców dokładnie wygrabiony, a kamienie wyzbierane, ciągle jeszcze pojawiają się tam ostre klińce grubej frakcji, które kiedyś były tam składowane. Zagraża to bezpieczeństwu bawiących się tam maluchów.
 
 

Rodzice postanowili zapewnić  swoim pociechom lepsze warunki do zabawy przez  zdobycie funduszy na wyłożenie powierzchni agrowłókniną i wysypanie grubą warstwą piasku.  Otoczenie chcemy również wyłożyć agrowłókniną i wysypać korą, a całość wykończyć obrzeżami.  Takie zmiany zwiększą zarówno funkcjonalność jak i estetykę Prostyńskiego placu zabaw.

Koordynacją projektu zajęła się Pani Justyna Jaszczyszyn.  Udało się jej znaleźć  czas dla ważnej sprawy pomimo tego, że jest pracującą zawodowo matką dwójki maluchów. Pomogli inni rodzice  i Grupa odnowy wsi.  Inicjatywę rodziców wsparło po raz kolejny Stowarzyszenie Ziemia Legnicka udzielając nam osobowości prawnej, dzięki czemu mogliśmy wystartować w konkursie. 

Wniosek został oceniony pozytywnie zarówno formalnie jak i merytorycznie, tym razem jednak zabrakło nam trochę szczęścia i nie uzyskaliśmy dofinansowania.   Mamy jednak dobry plan działania i będziemy nadal próbować wcielać go w życie.  Spróbujemy wystartować w innych konkursach - może następnym razem pójdzie nam lepiej.  Doceniamy inicjatywę i ogromne zaangażowanie rodziców.
Zbyszek